โรงแรมจินตนารีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 49 ห้อง

ราคา 450-1400 บาท

โทร.044-620150 , 089-1636026

โทรสาร.044-620105

www.jintanaresort.com

416 หมู่ 8 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


         คลิมโฮเต็ล

จำนวนห้องพัก 25 ห้อง

ราคา 750 บาท

โทรศัพท์ 044-601989

www.klimhotel.com

1/114-115 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์


        โรงแรมไทยโฮเต็ล

จำนวนห้องพัก 70 ห้อง

ราคา 400-600 บาท

โทรศัพท์ 044-611112

www.thaihotel-buriram.com

38/1 ถ.รมบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000


        พลอยรีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 35 ห้อง

ราคา 700-800 บาท

โทรศัพท์ 044-611554

6/11 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์


        รินรดีเพลส

จำนวนห้องพัก 38 ห้อง

ราคา 400-600 บาท

โทรศัพท์ 080-7973300

 528/28 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


         โรงแรมเทพนคร

จำนวนห้องพัก 200 ห้อง

ราคา 600 - 4,500 บาท

โทร.044-613400 ถึง 2

โทรสาร.044-613400 ถึง 2

www.thepnakorn-hotel.com

139 หมู่ 3 ตำบลอีสาน  เมืองบุรีรัมย์


        สิริรีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 21 ห้อง

ราคา 550-600 บาท

เบอร์โทร :  044-690055    

โทรสาร  :  044-690044

www.siriresort.com